Finanțarea suplimentară

Finanțarea suplimentară (FS), reprezintă una dintre principalele noutăți aduse de către Legea nr. 1/2011 în domeniul finanțării învățământului superior. Potrivit legii, ea se alocă pentru a stimula excelența instituțiilor și a programelor de studii, atât din cadrul universităților de stat, cât și al celor particulare, pe baza criteriilor și a standardelor de calitate stabilite de Consiliul Național al Finanțării Învățământului Superior (CNFIS) și aprobate de MEC, în sumă, la nivel național, de minimum 30% din suma alocată la nivel național universităților de stat ca finanțare de bază.

Rolul FS (conform propunerii CNFIS privind metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru anul 2014):

1) În vederea încurajării excelenței în instituţiile de învăţământ superior, se constituie un fond de finanţare suplimentară a universităților în sumă, la nivel naţional, de minimum 30% din suma alocată la nivel naţional universităţilor de stat ca finanţare de bază.
2) Atribuirea fondurilor pentru finanțarea suplimentară se realizează pe baza criteriilor şi a standardelor de calitate stabilite de CNFIS şi aprobate de MEC.
3) Rectorii universităţilor de stat, prin contractul instituţional încheiat cu MEC, alocă fondurile pentru finanţare suplimentară prioritar spre departamentele şi structurile cele mai performante din universitate.

2014: Propunerea CNFIS privind Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară, a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2014.
(Propunere aprobata de Consiliul CNFIS, in urma dezbaterilor din cadrul sedintelor CNFIS din data de 07.02.2014, respectiv 24.02.2014, cu participarea si consultarea reprezentantilor MEN, CNR, ALMAMATER, ANOSR si UNSR)
Metodologia  de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară, a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, aplicată în anul 2014 (aprobată prin OMEN nr. 668/28.11.2014).

2013: Propunerea CNFIS privind Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară, a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2013.
(Metodologie – 2013, aprobata prin OMEN nr. 5364 / 29.10.2013)

– Finanţare suplimentară bazată pe excelență
– Finanţarea preferenţială a programelor de studii de master şi doctorat în ştiinţe şi tehnologii avansate, a programelor în limbi de circulaţie internaţională şi a doctoratelor în cotutelă
– Cresterea capacităţii instituţionale şi a eficienţei manageriale
– Asumarea de către instituţiile de învăţământ superior a unui rol activ la nivel local şi regional (FSL)

2012: Propunerea CNFIS privind Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2012.
(Metodologie – 2012, aprobata prin OMECTS nr. 3998 / 05.05.2012, Anexa OM: Metodologie Finantare 2012)

Raportare 2017 – activitate de cercetare/ creație artistică/ performanță sportivă – detalii
Raportare 2015 – activitate de cercetare/ creație artistică/ performanță sportivă – detalii