Comisia 2 – Modelare și Analiză Statistică

Comisia implementează strategia de finanțare a Consiliului, realizează studii statistice și elaborează modele matematice:

  • asigură implementarea strategiei de finanțare a CNFIS prin exercițiul de repartizare a alocației bugetare pe universități;
  • realizează studii și analize statistice, suport pentru celelalte comisii de specialitate ale CNFIS;
  • asigură transpunerea principiilor și criteriilor de natură conceptuală, propuse de către comisiile de specialitate și aprobate de Consiliu, în modele matematice.

COMPONENŢA COMISIEI

In curs de constituire

 

COMISII PRECEDENTE:
Comisia Modelare și Analiză Statistică (2015-2019)