Comisia 4 – Monitorizare

Comisia asigură integrarea aspectelor privind calitatea sistemului de învățămănt superior în activitatea CNFIS:

  • identifică și analizează cerințele de calitate la nivel global (național și european) și local (universități);
  • participă la monitorizarea periodică a modului de îndeplinire de către universități a prevederilor din contractele instituționale și complementare, a modului de realizare a proiectelor de dezvoltare instituțională și a eficienței gestionării fondurilor publice de către universități;
  • analizează gradul de absorbție al fondurilor europene la nivelul organismelor, programelor și proiectelor din subordinea MECTS și formulează propuneri menite să sprijine absorbția;
  • formulează propuneri privind introducerea în planurile strategice ale universităților a elementelor care să îmbunătățească calitatea procesului didactic și a managementului instituțional.

COMPONENŢA COMISIEI

In curs de constituire

 

COMISII PRECEDENTE:
Comisia Monitorizare (2015-2019)