Membrii Consiliului 2015 – 2019

(conform OM nr. 4243/2015, cu completările și modificările ulterioare: OM nr. 5380/2015, OM nr. 5783/2016 și OM 3915/2018)

Prof. univ. dr. Claudia POPESCU – Preşedinte 
Universitatea  “Politehnica ” din București

Prof. univ. dr. Ioan Vasile ABRUDAN – Vicepreşedinte 
Universitatea “Transilvania” din Brașov

Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR – Vicepreşedinte 
Academia de Studii Economice din București

Prof. univ. dr. Vasile VÎNTU – Vicepreşedinte 
Universitatea de Științe Agricole Și Medicină Veterinară “Ion Ionescu De La Brad” din Iași

Prof. univ. dr. Dan CAȘCAVAL – Membru în Biroul Executiv
Universitatea “Gheorghe Asachi” din Iași

Prof. univ. dr. Nicolae BURNETE – Membru în Biroul Executiv
Universitatea Tehnică din Cluj – Napoca

Prof. univ. dr. Daniela-Lucia MUNTEAN – Membru în Biroul Executiv
Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș

Prof. univ. dr. Marilen PIRTEA – Membru în Biroul Executiv
Universitatea de Vest din Timișoara

Prof. univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN – Membru în Biroul Executiv
Universitatea “Ștefan Cel Mare” din Suceava

Prof. univ. dr. Mihai BĂLESCU
Universitatea Națională de Arte din București

Prof. univ. dr. Daniel BREAZ
Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Prof. univ. dr. Horia CIOCÂRLIE
Universitatea “Politehnica ” din Timișoara

Prof. univ. dr. Radu CONSTANTINESCU (din iunie 2018, cf. OM 3915/2018)
Universitatea din Craiova

Prof. univ. dr. Marcel DÎRJA (din septembrie 2015, cf. OM 5380/2015)
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. Tiberiu DOBRESCU
Universitatea  “Politehnica ” din București

Prof. univ. dr. Attila GÁSPÁRIK
Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureș

Prof. univ. dr. Ioan IANOȘ
Universitatea din București

Prof. univ. dr. Livia ILIE
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Prof. univ. dr. ing. Vasile IŞAN (din nov. 2016, cf. OM 5783/2016, până în iunie 2018, cf OM 3915/2018)
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Prof. univ. dr. Dan-Tudor LAZĂR (din nov. 2016, cf. OM 5783/ 2016)
Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. Adrian Florin MIROIU (din nov. 2016, cf. OM 5783/2016, până în iunie 2018, cf OM 3915/2018)
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

Prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI (din iunie 2018, cf. OM 3915/2018)
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Prof. univ. dr. Răzvan Mihail PAPUC (din nov. 2016, cf. OM 5783/2016)
Universitatea din Bucureşti

Conf. univ. dr. Marius PIELEANU (din septembrie 2015, cf. OM 5380/2015)
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

Prof. univ. dr. Doina PLEȘCA
Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București

Prof. univ. dr. Gheorghe POEDE (până în iunie 2018, cf. OM 3915/2018)
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Prof. univ. dr. Teodora ROMAN (din iunie 2018, cf. OM 3915/2018)
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Prof. univ. dr. Dan Dediu SANDU (din nov. 2016, cf. OM 5783/2016)
Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

Prof. univ. dr. Cezar Ionuț SPÎNU
Universitatea din Craiova

Conf. univ. dr. Levente SZABO 
Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Conf. univ. dr. Răzvan TEODORESCU 
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

Prof. univ. dr. Lazăr VLĂSCEANU (din nov. 2016, cf. OM 5783/2016)
Universitatea din Bucureşti