Acasa

NOU! Raport public anual – 2013 Starea finanțării învățământului superior și măsurile de optimizare ce se impun

CNFIS în calitatea sa de organism consultativ la nivel național al Ministerului Educației Naționale, dezvoltă principii și metode de distribuire a fondurilor publice către universitățile de stat din România. Prin activitatea sa, CNFIS promovează creșterea continuă a calității în sistemul de învățământ superior din România, asigurând pentru toți cetățenii egalitatea șanselor de pregătire în învățământul superior.

Rolul Consiliului este, în principal, de a formula propuneri ministrului educației naționale privind necesitățile viitoare de finanțare a învățământului superior, precum și distribuția anuală a fondurilor bugetare pe instituții de învățământ superior de stat din România. Astfel, CNFIS propune anual metodologia de repartizare pe universități a alocațiilor bugetare destinate finanțării instituționale.

Pentru mai multe detalii accesați Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior