Acasa

INFO: Raportare activitatea de cercetare/ creație artistică/ performanță sportivă (ianuarie 2019)

Rezultatele finale ale competiţiei de proiecte finanţate din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2019.


CNFIS în calitatea sa de organism consultativ la nivel național al Ministerului Educației și Cercetării Științifice, dezvoltă principii și metode de distribuire a fondurilor publice către universitățile de stat din România. Prin activitatea sa, CNFIS promovează creșterea continuă a calității în sistemul de învățământ superior din România, asigurând pentru toți cetățenii egalitatea șanselor de pregătire în învățământul superior.

Rolul Consiliului este, în principal, de a formula propuneri Ministrului Educației și Cercetării Științifice privind necesitățile viitoare de finanțare a învățământului superior, precum și distribuția anuală a fondurilor bugetare pe instituții de învățământ superior de stat din România. Astfel, CNFIS propune anual metodologia de repartizare pe universități a alocațiilor bugetare destinate finanțării instituționale.

Pentru mai multe detalii accesați Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior