Acasa

Rezultate evaluare FDI 2016 (a doua competiţie)

Rezultate evaluare FDI 2016 (prima competiţie)

Competiție FDI – 2016 (finanţarea din Fondul de Dezvoltare Instituţională a universităţilor de stat, în conformitate cu Metodologia de alocare si utilizare a fondului pentru dezvoltare instituţională a universităţilor de stat, aprobată prin OMENCS nr. 3632/2016)


Validare date statistice – finanţare 2016
(consolidarea bazei de date naționale pentru învăţământul superior, în vederea aplicării Metodologiei de finanțare pentru anul 2016, conform OM 3530/29.03.2016)

 

CNFIS în calitatea sa de organism consultativ la nivel național al Ministerului Educației și Cercetării Științifice, dezvoltă principii și metode de distribuire a fondurilor publice către universitățile de stat din România. Prin activitatea sa, CNFIS promovează creșterea continuă a calității în sistemul de învățământ superior din România, asigurând pentru toți cetățenii egalitatea șanselor de pregătire în învățământul superior.

Rolul Consiliului este, în principal, de a formula propuneri Ministrului Educației și Cercetării Științifice privind necesitățile viitoare de finanțare a învățământului superior, precum și distribuția anuală a fondurilor bugetare pe instituții de învățământ superior de stat din România. Astfel, CNFIS propune anual metodologia de repartizare pe universități a alocațiilor bugetare destinate finanțării instituționale.

Pentru mai multe detalii accesați Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior