Acasa

Raportare IC2015: Raportarea datelor statistice (cu data de referinta 1 ianuarie 2015), la solicitarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, necesare pentru implementarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de baza si finantarea suplimentara, a institutiilor de invatamant superior de stat, pentru anul 2015 (conform OM 3185/09.02.2015)

CNFIS în calitatea sa de organism consultativ la nivel național al Ministerului Educației și Cercetării Științifice, dezvoltă principii și metode de distribuire a fondurilor publice către universitățile de stat din România. Prin activitatea sa, CNFIS promovează creșterea continuă a calității în sistemul de învățământ superior din România, asigurând pentru toți cetățenii egalitatea șanselor de pregătire în învățământul superior.

Rolul Consiliului este, în principal, de a formula propuneri Ministrului Educației și Cercetării Științifice privind necesitățile viitoare de finanțare a învățământului superior, precum și distribuția anuală a fondurilor bugetare pe instituții de învățământ superior de stat din România. Astfel, CNFIS propune anual metodologia de repartizare pe universități a alocațiilor bugetare destinate finanțării instituționale.

Pentru mai multe detalii accesați Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior