Finanțarea suplimentară

Finanțarea suplimentară (FS), reprezintă una dintre principalele noutăți aduse de către Legea nr. 1/2011 în domeniul finanțării învățământului superior. Potrivit legii, ea se alocă pentru a stimula excelența instituțiilor și a programelor de studii, atât din cadrul universităților de stat, cât și al celor particulare, pe baza criteriilor și a standardelor de calitate stabilite de Consiliul Național al Finanțării Învățământului Superior (CNFIS) și aprobate de MEd, în sumă, la nivel național, de minimum 30% din suma alocată la nivel național universităților de stat ca finanțare de bază.

Propunerea CNFIS privind metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru anul 2020 caracterizează rolul finanțării suplimentare după cum urmează:

1) În vederea încurajării excelenței în instituţiile de învăţământ superior, se constituie un fond de finanţare suplimentară a universităților în sumă, la nivel naţional, de minimum 30% din suma alocată la nivel naţional universităţilor de stat ca finanţare de bază.
2) Atribuirea fondurilor pentru finanțarea suplimentară se realizează pe baza criteriilor şi a standardelor de calitate stabilite de CNFIS şi aprobate de MEd.
3) Rectorii universităţilor de stat, prin contractul instituţional încheiat cu MEd, alocă fondurile pentru finanţare suplimentară prioritar spre departamentele şi structurile cele mai performante din universitate.

2023
Finanțarea suplimentară (FS) a instituțiilor de învățământ superior de stat din România în anul 2023 se face conform articolului 9 din Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentarăa instituțiilor de învățământ superior de stat din România pentru anul 2023, propusă de CNFIS și aprobată prin OM 6450/22.12.2022.

Informații raportare 2023 – activitate cercetare/ creație artistică/ performanță sportivă

2022
Finanțarea suplimentară (FS) a instituțiilor de învățământ superior de stat din România în anul 2022 se face conform articolului 9 din Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentarăa instituțiilor de învățământ superior de stat din România pentru anul 2022, propusă de CNFIS și aprobată prin OM 5824/17.12.2021.

Rezultate detaliate FS, pentru anul 2022:

2021
Finanțarea suplimentară (FS) a instituțiilor de învățământ superior de stat din România în anul 2021 se face conform articolului 9 din Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentarăa instituțiilor de învățământ superior de stat din România pentru anul 2021, propusă de CNFIS și aprobată prin OM 3321/24.02.2021.

Rezultate detaliate FS, pentru anul 2021:

2020
Finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România în anul 2020 se face conform articolului 9 din Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentarăa instituțiilor de învățământ superior de stat din România pentru anul 2020, propusă de CNFIS și aprobată prin OM 3116/27.01.2020.

Rezultate detaliate finanțare suplimentară: indicatori de calitate pe universități și ramuri de științăvalori statistice IC21, IC22 și IC23, valorile mediane ale indicilor Hirsch (pe domenii CNATDCU și funcții didactice).

2019
Finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România în anul 2019 se face conform articolului 9 din Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentarăa instituțiilor de învățământ superior de stat din România pentru anul 2019,  propusă de CNFIS și aprobată prin  OM 3128/05.02.2019.

Informații raportare 2019 – activitate cercetare/ creație artistică/ performanță sportivă
Rezultate detaliate finanțare suplimentară: indicatori de calitate pe universități și ramuri de științăvalori statistice IC21 și IC22.

2018
Finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România în anul 2018 se face conform articolului 9 din Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentarăa instituțiilor de învățământ superior de stat din România pentru anul 2018,  propusă de CNFIS și aprobată prin OM 3047/15.01.2018.

2017
Finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România în anul 2017 se face conform articolului 9 din Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentarăa instituțiilor de învățământ superior de stat din România pentru anul 2017,  propusă de CNFIS și aprobată prin OMENCS nr. 3279/20.02.2017.

Informații raportare 2017 – activitate cercetare/ creație artistică/ performanță sportivă

2016
Finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România în anul 2016 se face conform articolului 9 din Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentarăa instituțiilor de învățământ superior de stat din România pentru anul 2016,  propusă de CNFIS și aprobată prin OMENCS nr. 3530/29.03.2016.

2015
Propuneri privind Metodologia de finantare pentru anul 2015:

  • mai 2015, Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2015 (versiune actualizată a metodologiei utilizată în anul 2014, conform OMEN nr. 668/28.11.2014, metodologie a cărei aplicare extinsă și în anul 2015 a fost sugerată de CNR și acceptată de MECS), aprobată prin OMECS nr. 3888/26.05.2015.
  • mai 2015propunerea CNFIS pentru anul 2015 (versiunea actualizata din februarie 2015) este pilotată în anul 2015 și propusă pentru aplicare în anul 2016, potrivit punctului de vedere al CNR agreat de MECS, aprobată OMECS nr. 3889/26.05.2015.
  • februarie 2015Propunerea CNFIS actualizata privind Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară, a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2015 (versiune actualizată în urma discuțiilor din cadrul întâlnirii de lucru dintre reprezentanții CNR, CNFIS și MECS, 23 ianuarie 2015, și a propunerilor formulate de reprezentanții domeniului stiința sportului și educației fizice), aprobată prin OMEN nr. 3185/09.02.2015;
  • noiembrie 2014Propunerea CNFIS privind Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară, a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2015 (versiune aprobata de Consiliul CNFIS, in urma dezbaterilor din cadrul sedintei CNFIS din data de 27.11.2014).

2014: Propunerea CNFIS privind Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară, a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2014.
(Propunere aprobata de Consiliul CNFIS, in urma dezbaterilor din cadrul sedintelor CNFIS din data de 07.02.2014, respectiv 24.02.2014, cu participarea si consultarea reprezentantilor MEN, CNR, ALMAMATER, ANOSR si UNSR)
Metodologia  de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară, a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, aplicată în anul 2014 (aprobată prin OMEN nr. 668/28.11.2014).

2013: Propunerea CNFIS privind Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară, a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2013.
(Metodologie – 2013, aprobata prin OMEN nr. 5364 / 29.10.2013)

– Finanţare suplimentară bazată pe excelență
– Finanţarea preferenţială a programelor de studii de master şi doctorat în ştiinţe şi tehnologii avansate, a programelor în limbi de circulaţie internaţională şi a doctoratelor în cotutelă
– Cresterea capacităţii instituţionale şi a eficienţei manageriale
– Asumarea de către instituţiile de învăţământ superior a unui rol activ la nivel local şi regional (FSL)

2012: Propunerea CNFIS privind Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2012.
(Metodologie – 2012, aprobata prin OMECTS nr. 3998 / 05.05.2012, Anexa OM: Metodologie Finantare 2012)

Raportarea activității de cercetare:

  • Raportare 2021 – activitate de cercetare/ creație artistică/ performanță sportivă – detalii
  • Raportare 2019 – activitate de cercetare/ creație artistică/ performanță sportivă – detalii
  • Raportare 2017 – activitate de cercetare/ creație artistică/ performanță sportivă – detalii
  • Raportare 2015 – activitate de cercetare/ creație artistică/ performanță sportivă – detalii