Raportare 2019 – activitate cercetare/ creație artistică/ performanță sportivă

 

Verificare primara date (18 – 31 iulie 2019)

În vederea facilitării etapei de verificare primară a datelor raportate privind activitatea de cercetare a cadrelor didactice și de cercetare din universitate (data de referință ianuarie 2019), a fost pus la dispozitia universităților, în platforma ANS, un modul online care generează, în timp real, rapoarte cu observații referitoare la datele raportate în Anexa 1 și Anexa 6. Forma finală a anexelor (fără observații/erori semnalate în urma verificării) se va importa tot prin intermediul acestui modul, în vederea centralizării datelor la nivel național.

Modulul poate fi accesat din platforma ANS (https://date.invatamant-superior.ro/), prin contul institutional, sectiunea Import anexe Cercetare. Detalii privind modalitatea de verificare si import a anexelor se regasesc in ghidul de utilizare a modulului, disponibil in aceeași sectiune.

Raportare date (22 mai – 15 iulie 2019)

Raportarea datelor privind activitatea de cercetare/ creație artistică/ performanță sportivă a cadrelor didactice și de cercetare din universități, cu data de referință 1 ianuarie 2019, se realizeaza pentru calcularea indicatorilor de calitate din Clasa C2. Cercetare științifică/ creație artistică, conform OM nr. 3128/05.02.2019, în perioada 22 mai – 15 iulie 2019.

Modalitate de raportare:

La nivel individualdatele privind activitatea de cercetare se raportează de fiecare cadru didactic sau de cercetare titular la 1 ianuarie 2019 (inclusiv angajat în condițiile art. 294 alin. (3) – (5) din Legea nr. 1/2011, cu normă întreagă, cu un contract de muncă pe perioadă determinată, valid în perioada de raportare).

Informațiile raportate sunt:

 • pentru întreaga activitate:
  • domeniul și punctajul total CNATDCU, conform standardelor CNATDCU valabile la 1 ianuarie 2019 (IC2.1) – doar de către profesori, conferențiari și echivalenți (CS I,  respectiv CS II);
  • indicii Hirsch (Google Scholar, Web of Science, Scopus) – pentru activitatea de cercetare științifică (IC2.2);
  • citările nominale în publicații de specialitate și cronici în presa scrisă – pentru activitatea de creație artistică (domeniul artistic)
  • citările nominale ale activităţilor sportive în publicații de specialitate şi cronici în presa scrisă, titlurile onorifice sau publicaţiile de specialitate, realizate la solicitarea unui organism  de specialitate reprezentativ – pentru activitatea de performanță sportivă (domeniul știința sportului și educației fizice);
 • pentru activitatea din ultimii 4 ani (2015 – 2018):
  • articolele publicate în reviste/volume indexate (ISI Roșu, Galben, Alb – link sau din categoria ISI Arts&Humanities, ISI Emerging Sources Citation Index, ISI Proceedings, IEEE Proceedings sau ERIH+) și brevetele obținute la nivel național, european sau cele triadice – pentru activitatea de cercetare științifică (IC2.3);
  • realizarea/participarea la proiecte individuale, de grup și colective, respectiv nominalizările/premiile obținute  pentru activitatea de creație artistică (domeniul artistic);
  • performanțe sportive obținute în campionate: la nivel universitar, național, european, mondial sau în competiții de reprezentare a României (si competiițiile asimiliate campionatelor); recorduri obținute la nivel național, european, mondial/olimpic – pentru activitatea de performanță sportivă (domeniul știința sportului și educației fizice)

La nivel instituțional: datele raportate de fiecare cadru didactic și de cercetare din universitate se centralizează în machetele instituționale (Anexa 1 și Anexa 6 – v. secțiunea Macheta de raportare și documente suport). Anexele instituționale vor fi încărcate în platforma ANS*.

Machete de raportare și documente suport:

Machete de raportare:

La nivel individual:

Pentru calcularea indicatorului IC2.2:

Pentru calcularea indicatorului IC2.3:

IMPORTANT! Datele care au fost raportate pentru perioada 2015 – 2016 vor fi reverificate pentru validitatea încadrării și vor fi completate în formatul nou tabelar.

La nivel instituțional:

Documente suport:


Pentru întrebări/clarificări vă rugăm să transmiteți un email pe adresa cnfis@cnfis.ro

 *Platforma ANS de colectare a datelor statistice poate fi accesată de către fiecare universitate în parte la adresa http://date.invatamant-superior.ro, printr-un cont instituţional, coordonatele acestuia fiind transmise de UEFISCDI către adresa de e-mail confirmată la nivelul universităţii.