Clarificari – Raportare date activitate de cercetare (ian. 2019)

Domeniu si punctaj total CNATDCU:

  • Clarificare si actualizare indicator relevant – domeniul Chimie: Ca urmare a solicitarilor de clarificare și propunerilor formulate de către reprezentanții universităților se modifica indicatorul relevant si punctajul aferent cu indicatorul FIC = factorul de impact cumulat minimal al revistelor în care s-au publicat lucrările în cauză (Nmax) (v. Anexa 3) (19.06.2019).
  • Raportare criterii neîndeplinite: Cadrele didactice si de cercetare (profesori, conferențiari, CS I,  CSII) raporteaza punctajul CNATDCU conform indicatorilor relevanti pentru calculul punctajului minim, mentionati in Anexa 3 (actualizata). Criteriile obligatorii pentru fiecare comisie CNATDCU (conf. OM.6129/2016) neindeplinite se raporteaza in Anexa 5, respectiv Anexa 1.
  • Raportare punctaj CNATDCU cu zecimale: Se va raporta punctajul cu zecimale doar pentru domeniile mentionate in Anexa 3 – Centralizator privind standardele minimale CNATDCU) (19.06.2019)
  • Clarificare domeniul Ştiinţele Pământului – modalitate de calcul pentru Criteriul 1: pentru revistele care nu au scor AIS, se ia in calcul factorul de impact (IF) al revistei din anul in care a fost publicat articolul (v. Anexa 3) (19.06.2019)

Articole si brevete:

  • pentru articolele publicate in jurnale indexate ERIH Plus nu este obligatorie raportarea codului DOI. Se raporteaza doar articolele din revistele indexate ERIH Plus, la momentul publicarii lucrarii. (19.06.2019)