Clarificari – Raportare date activitate de cercetare (ian. 2019)

Domeniu si punctaj total CNATDCU:

 • Clarificare si actualizare indicator relevant – domeniul Chimie: Ca urmare a solicitarilor de clarificare și propunerilor formulate de către reprezentanții universităților se modifica indicatorul relevant si punctajul aferent cu indicatorul FIC = factorul de impact cumulat minimal al revistelor în care s-au publicat lucrările în cauză (Nmax) (v. Anexa 3) (19.06.2019).
 • Raportare criterii neîndeplinite: Cadrele didactice si de cercetare (profesori, conferențiari, CS I,  CSII) raporteaza punctajul CNATDCU conform indicatorilor relevanti pentru calculul punctajului minim, mentionati in Anexa 3 (actualizata). Criteriile obligatorii pentru fiecare comisie CNATDCU (conf. OM.6129/2016) neindeplinite se raporteaza in Anexa 5, respectiv Anexa 1.
 • Raportare punctaj CNATDCU cu zecimale: Se va raporta punctajul cu zecimale doar pentru domeniile mentionate in Anexa 3 – Centralizator privind standardele minimale CNATDCU) (19.06.2019)
 • Clarificare domeniul Ştiinţele Pământului – modalitate de calcul pentru Criteriul 1: pentru revistele care nu au scor AIS, se ia in calcul factorul de impact (IF) al revistei din anul in care a fost publicat articolul (v. Anexa 3) (19.06.2019)

Articole si brevete:

 • pentru articolele publicate in jurnale indexate ERIH Plus nu este obligatorie raportarea codului DOI. Se raporteaza doar articolele din revistele indexate ERIH Plus, la momentul publicarii lucrarii. (19.06.2019);
 • Încadrarea articolelor publicate in anul 2018 are ca referința lista JCR 2017, publicata in anul 2018 (conform doc. Cerințe si recomandări raportare date – IC2019, disponibil pe site-ul CNFIS) (29.07.2019);
 • Articolul nu se raportează daca revista in care a fost publicat nu era încadrată in nicio categorie (Q1-Q4, din secțiunea Journal Citation Reports, Web of Science sau bazele de date de la nivelul UEFISCDI), în anul publicării articolul (29.07.2019).
 • In situatia in care exista reviste care au, pentru un an, o încadrare diferita in Web of Science (WOS), fata de listele disponibile la nivelul UEFISCDI, articolele din acestea se raportează într-o anexa separată (fata de cea importata prin modulul din ANS). Astfel, universitățile vor transmite pe adresa de email: cnfis@cnfis.ro, Anexa 6 si documentele justificative pentru respectivele încadrări – ex. print screen cu încadrarea din secțiunea Journal Citation Reports.

  Important: aceasta specificație este valabila doar pentru articolele publicate in jurnale indexate WOS: Science Citation Index Expanded sau Social Sciences Citation Index.
  Daca articolul are cod WOS, însă pentru revista apare următoarea eroare in raportul generat din ANS: „ISSN-ul nu a fost identificat in baza de date”, va rugam sa va asigurați, în primul rând, ca articolul nu se încadrează în una din celelalte trei tipuri de categorii de jurnale care se raportează în aceasta etapa: ISI Arts&Humanities, ISI Emerging Sources Citation Index sau ISI Proceedings (Conference Proceedings Citation Index Science (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH)) (29.07.2019)