Comisia 1 – Strategie si Politici

Comisia îsi desfășoară activitatea pe baza unei orientări proactive și îndeplinește, la nivelul Consiliului, un rol integrator în raporturile sale cu celelalte comisii de specialitate și parteneri instituționali ai CNFIS:

  • identifică problematici și arii de interes relevante pentru realizarea misiunii și obiectivelor generale ale Consiliului
  • formulează propunerile privind politica, orientările strategice și obiectivele generale ale Consiliului
  • colectează, analizează și sintetizează informațiile importante pentru activitatea sa
  • urmărește implementarea strategiei Consiliului și evaluează periodic rezultatele aplicării acesteia.

COMPONENŢA COMISIEI

Prof. univ. dr. ing. Claudia Popescu, PREŞEDINTE COMISIE – UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

Prof. univ. dr. Ioan Vasile Abrudan – UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV
Prof. univ. dr. Mihai Balescu – UNIVERSITATEA NAŢIONALÃ DE ARTE DIN BUCUREŞTI
Prof. univ. dr. ing. Nicolae Burnete – UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ NAPOCA
Prof. univ. dr. Marilen Pirtea – UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
Conf. univ. dr. Levente Szabo – UNIVERSITATEA “BABEŞ – BOLYAI” DIN CLUJ NAPOCA
Prof. univ. dr. Marian Preda – UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean – UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA
Conf. univ. dr. Răzvan Teodorescu – USAMV DIN BUCUREŞTI
 
COMISII PRECEDENTE:
Comisia Strategie si Politici (2015-2019)