Comisia 1 – Strategie si Politici

Comisia îsi desfășoară activitatea pe baza unei orientări proactive și îndeplinește, la nivelul Consiliului, un rol integrator în raporturile sale cu celelalte comisii de specialitate și parteneri instituționali ai CNFIS:

  • identifică problematici și arii de interes relevante pentru realizarea misiunii și obiectivelor generale ale Consiliului
  • formulează propunerile privind politica, orientările strategice și obiectivele generale ale Consiliului
  • colectează, analizează și sintetizează informațiile importante pentru activitatea sa
  • urmărește implementarea strategiei Consiliului și evaluează periodic rezultatele aplicării acesteia.

COMPONENŢA COMISIEI

In curs de constituire

 

COMISII PRECEDENTE:
Comisia Strategie si Politici (2015-2019)