Organizare CNFIS

Până în luna iunie a anului 2011, activitatea CNFIS s-a desfăsurat în conformitate cu Legea Invatamantului nr. 84/1995. Începand cu luna iulie 2011, odată cu reorganizarea CNFIS, atât la nivel de componență cât și la nivel de funcționare și organizare, în urma aprobării noii componente a consiliului, conform ORDINULUI nr.4390/6 iunie 2011 și a modificării comisiilor de specialitate, activitatea noului consiliu s-a desfăşurat în conformitate cu Legea nr.1/2011.

Ulterior constituirii consiliului, a fost elaborat Regulamentul de reorganizare şi functionare aprobat prin ORDINUL nr. 4786 din 9 august 2011, la care membrii CNFIS au participat, acesta urmând rolul si directiile principale ale CNFIS conform legislatiei existente. Acest regulament a ramas in vigoare 4 ani, fiind abrogat in 2015 si inlocuit cu cel actual, prin ORDINUL nr. 4403/30 iunie 2015.

In prezent, Consiliul National pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS) este format din 23 de membri, numiți de ministrul educației în baza propunerilor senatelor din instituțiile de învățământ superior de stat, conform ORDINULUI nr. 4257/2019.

Consiliul National pentru Finantarea Învătământului Superior (CNFIS) este condus de Biroul Executiv al Consiliului, format dintr-un Presedinte, trei Vicepresedinti  si cinci membri executivi, aleși dintre membrii Consiliului. CNFIS îsi îndeplineste atributiile prin Comisiile de specialitate numite de Consiliu dintre membrii săi, completate la nevoie cu experti din comunitatea universitară. Comisiile de specialitate sunt conduse de către un Presedinte de comisie, propus de Consiliu.

Comisiile de specialitate:
Comisia 1 – STRATEGIE SI POLITICI
Comisia 2 – MODELARE SI ANALIZĂ STATISTICĂ
Comisia 3 – PROBLEMATICA STUDENTILOR
Comisia 4 – MONITORIZARE