Comisia 2 – Modelare și analiză statistică (2019-2023)

Comisia implementează strategia de finanțare a Consiliului, realizează studii statistice și elaborează modele matematice:

  • asigură implementarea strategiei de finanțare a CNFIS prin exercițiul de repartizare a alocației bugetare pe universități;
  • realizează studii și analize statistice, suport pentru celelalte comisii de specialitate ale CNFIS;
  • asigură transpunerea principiilor și criteriilor de natură conceptuală, propuse de către comisiile de specialitate și aprobate de Consiliu, în modele matematice.

COMPONENŢA COMISIEI

Prof. univ. dr. Dan Cașcaval, PREŞEDINTE COMISIE – UNIVERSITATEA “GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI

Prof. univ. dr. Claudia POPESCU – UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” DIN BUCUREȘTI
Prof. univ. dr. Florin Drăgan – UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN TIMIȘOARA
Prof. univ. dr. Cezar Ionuţ Spînu – UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Prof. univ. dr. Răzvan Mihail Papuc – UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
Prof. univ. dr. Dan-Tudor Lazăr – UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA
Prof. univ. dr. Liviu Drughean – UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI