Comisia 4 – Monitorizare (2019-2023)

Comisia asigură integrarea aspectelor privind calitatea sistemului de învățămănt superior în activitatea CNFIS:

 • identifică și analizează cerințele de calitate la nivel global (național și european) și local (universități);
 • participă la monitorizarea periodică a modului de îndeplinire de către universități a prevederilor din contractele instituționale și complementare, a modului de realizare a proiectelor de dezvoltare instituțională și a eficienței gestionării fondurilor publice de către universități;
 • analizează gradul de absorbție al fondurilor europene la nivelul organismelor, programelor și proiectelor din subordinea MECTS și formulează propuneri menite să sprijine absorbția;
 • formulează propuneri privind introducerea în planurile strategice ale universităților a elementelor care să îmbunătățească calitatea procesului didactic și a managementului instituțional.

  COMPONENŢA COMISIEI

  Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, PREŞEDINTE COMISIE – ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

  Prof. univ. dr. ing. Tiberiu Gabriel Dobrescu – UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI
  Prof. univ. dr. Liviu Drughean – UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI
  Prof. univ. dr. Mihaela Onofrei – UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
  Conf. univ. dr. Călin Oroș – UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE
  Prof. univ. dr. Marilen Pirtea – UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
  Prof. univ. dr. Marian Preda – UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
  Prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean – UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA