Membrii Consiliului 2011 – 2015

(conform OMECTS nr. 4390 / 06.06.2011, publicat în MO 419/2011)

Prof. Adrian MIROIU Preşedinte
Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
Facultatea de Știinte Politice

Prof. Ioan Vasile ABRUDAN Vicepreşedinte
Universitatea “Transilvania” din Brașov
Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere

Prof. Bogdan MURGESCU Vicepreşedinte
Universitatea din București
Facultatea de Istorie

Conf. Levente SALAT-ZAKARIAS
Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

Conf. Alexandru IRIMIE
Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca
Facultatea de Medicină

Prof. Corneliu Mircea DAVIDESCU
Universitatea Politehnica din Timișoara
Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului

Conf. Petru LUCACI
Universitatea Națională de Arte din București

Prof. Liviu ORNEA
Universitatea din București
Facultatea de Matematică

Prof. Adrian LUNGU
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați
Facultatea de Arhitectură Navală

Prof. Mihai Pascu COLOJA
Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploiești
Facultatea Ingineria Petrolului și Gazelor

Prof. Marilen Gabriel PIRTEA
Universitatea de Vest din Timișoara
Facultatea de Știinte Economice și de Administrarea Afacerilor

Prof. Vasile COCRIŞ 
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Facultatea Economia și Administrarea Afacerilor

Prof. Mihai GÎRŢU
Universitatea “Ovidius” din Constanța
Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică și Tehnologia Petrolului

Conf. Attila Csaba GÁSPÁRIK
Universitatea de Arte din Târgu Mureș

Prof. Vasile VÎNTU
Universitatea de Știinte Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iași
Facultatea de Agricultură

Prof. Constantin MITRUŢ 
Academia de Studii Economice
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Prof. Tiberiu Gabriel DOBRESCU
Universitatea Politehnica din București
Facultatea de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice

Prof. Ion PURCARU
Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Conf. Costel ISTRATE
Universitatea “Alexandrul Ioan Cuza” din Iași
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Prof. Vasile MICLEA
Universitatea de Știinte Agicole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii