Rezultate evaluare FDI 2016 (prima competiţie)

Rezultatele finale ale proiectelor depuse pentru finanţarea din FDI 2016 (prima competiție):

  • D1 – echitate (creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră)
  • D2 – intenaţionalizare (internaționalizarea învățământului superior din România);
  • D3 – raportare RMU (asigurarea transparenței în gestiunea studenților și implementarea Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România);
  • D4.1 – grădini botanice şi D4.2 – staţiuni didactice (asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare şi a staţiunilor didactice din structura universităţilor)

 

Rezultatele etapei de evaluare a proiectelor depuse pentru finanţarea din FDI 2016 (prima competiție), validate de MENCS, pot fi vizualizate pentru fiecare domeniu strategic:

  • D1 – echitate (creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră)
  • D2 – intenaţionalizare (internaționalizarea învățământului superior din România);
  • D3 – raportare RMU (asigurarea transparenței în gestiunea studenților și implementarea Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România);
  • D4.1 – grădini botanice şi D4.2 – staţiuni didactice (asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare şi a staţiunilor didactice din structura universităţilor)

 

Menţiuni:
Perioada de contestaţii va dura două zile, conform Pachetului de informații pentru FDI 2016, începând din momentul afişării rezultatelor până pe data de 24.05.2016, ora 10.00.
Contestaţiile vor fi transmise la adresa de e-mail cnfis@cnfis.ro.
În procesul de alocare a sumelor pentru finanţare, s-a ţinut cont atât de rezultatele evaluării şi cheltuielile eligibile, cât şi de suma totală a fondului de dezvoltare instituţională pentru anul 2016.
Activităţile şi rezultatele (indicatorii) menţionate în proiect vor putea fi ajustate în funcţie de bugetul aprobat, urmând să fie incluse şi într-o fişă de execuţie anexată la contractul instituţional anual.