Rezultate evaluare proiecte FDI 2017

Rezultate finale FDI 2017

Rezultatele finale ale etapei de evaluare a proiectelor depuse pentru finanţare din FDI 2017, dupa analiza contestaţiilor formulate de universităţi, pot fi vizualizate pentru fiecare domeniu strategic, accesând documentul “Lista finala a proiectelor pe domenii strategice de finantare“.

Menţiuni:
În procesul de alocare a sumelor pentru finanţare s-a ţinut cont atât de rezultatele evaluării şi cheltuielile eligibile, cât şi de suma totala a fondului de dezvoltare institutională pentru anul 2017.
Acordul universităţii de a implementa proiectul depus, în limita bugetului alocat pentru finanţare, va fi reprezentat prin transmiterea fisei de executie, completată cu activităţile, indicatorii şi rezultatele asumate pentru sumele aprobate. Se recomandă ca în ajustarea bugetului să se ia în considerare reducerea cheltuielilor de management de proiect, a cheltuielilor indirecte şi a cheltuielilor neeligibile (altele decât cele care pot fi încadrate în linia de buget finanţarea de bază, conform metodologiei şi pachetului de informaţii).

Fişa de execuţie completată se transmite semnată, ştampilată şi scanată în format pdf, exclusiv la adresa de mail cnfis@cnfis.ro, până miercuri, 14 iunie 2017, ora 17.00.

În perioada 15 iunie – 15 decembrie 2017 se desfăşoară faza de contractare şi implementare a obiectivelor și activităților propuse în cadrul proiectelor finanţate.

Rezultate preliminare FDI 2017

Rezultatele etapei de evaluare a proiectelor depuse pentru finanţarea din FDI 2017, validate de MEN, pot fi vizualizate, pentru fiecare domeniu strategic, accesând documentul “Lista proiectelor pe domenii strategice de finantare, in ordinea punctajelor

Notații:
D1 – Echitate (creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră);
D2 – Internaționalizare (internaționalizarea învățământului superior din România);
D3 – RMU (asigurarea transparenței în gestiunea studenților și implementarea Registrului Matricol al Universităților din România);
D4 – Grădini & Stațiuni (asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice și de cercetare, din subordinea universităţilor);
D5 – SAS (înființarea și susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din subordinea universităţilor);
D6 – Capacitate instituțională (creşterea capacității instituționale);
D7 – Calitate didactică (îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice);
D8 – Piața muncii (corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii).

Menţiuni:
Perioada de contestaţii va dura două zile, conform Pachetului de informații pentru FDI 2017, începând din momentul afişării rezultatelor până pe data de 01.06.2017, ora 17.00. Contestaţiile vor fi transmise la adresa de e-mail cnfis@cnfis.ro.

Având în vedere faptul ca imediat după perioada prevăzută pentru depunerea contestaţiilor au urmat câteva zile libere, legal acordate, Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, cu acordul Ministerului Educaţiei Naţionale, a luat decizia de prelungire a perioadei de evaluare a acestora, termenul de afişare a rezultatelor la contestaţii fiind decalat pentru data de joi 08 iunie 2017.