Rezultate evaluare proiecte FDI 2019

Rezultate finale FDI 2019

Rezultatele finale ale etapei de evaluare a proiectelor depuse în cadrul competiției FDI 2019, după analiza contestaţiilor formulate de universităţi, pot fi vizualizate pentru fiecare domeniu de finanțare, accesând documentul “Lista finală a proiectelor pe domenii de finanțare“.

Menţiuni:
În procesul de alocare a sumelor pentru finanţare s-a ţinut cont atât de rezultatele evaluării şi cheltuielile eligibile, cât şi de suma totală a fondului de dezvoltare institutională pentru anul 2019.

Acordul universităţii de a implementa proiectul depus, în limita bugetului alocat pentru finanţare, va fi reprezentat prin înregistrarea în platforma www.uefiscdi-direct.ro a Fișei de execuție, completată cu activităţile, indicatorii şi rezultatele asumate pentru sumele aprobate. Se recomandă ca în ajustarea bugetului să se ia în considerare reducerea cheltuielilor de management de proiect, a cheltuielilor indirecte şi a cheltuielilor neeligibile (altele decât cele care pot fi încadrate în linia de buget finanţarea de bază, conform metodologiei şi pachetului de informaţii).

Fişa de execuţie se completează și se încarcă semnată, ştampilată şi scanată în format pdf, exclusiv în platforma www.uefiscdi-direct.ro (fiecare director de proiect va primi, ulterior, un mesaj cu detalii în acest sens).

Rezultate preliminare FDI 2019

Rezultatele etapei de evaluare a proiectelor depuse in cadrul Competitiei FDI 2019 pot fi vizualizate, pentru fiecare domeniu strategic, accesând documentul “Lista proiectelor pe domenii strategice de finantare, in ordinea punctajelor

Notații:

  • Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră);
  • Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România;
  • Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice din cadrul universităţilor;
  • Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților;
  • Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;
  • Domeniul 6: susținerea cercetării de excelență din universități.

Menţiuni:
Eventualele contestatii pot fi depuse pana pe data de 23.04.2019, inclusiv. Contestaţiile vor fi transmise scanat, la adresa de e-mail cnfis@cnfis.ro, semnate de catre directorul de proiect si reprezentantul legal.