Validare date – finanţare 2016

Validarea datelor statistice privind învăţământul superior  (pentru consolidarea bazei de date naționale, în vederea aplicarii Metodologiei de finanțarea pentru anul 2016, conform OM 3530/29.03.2016).

Aceasta etapa presupune finalizarea raportarii datelor statistice, (re)verificarea și validarea acestora pentru urmatoarele date statistice:

  • cu data de referință la 1 ianuarie 2015 (în vederea calculării indicatorilor de calitate IC2015),
  • cu data de referință la 1 ianuarie 2016 (prima etapa de raportate),

şi se realizează prin intermediul platformei naţionale ANS, ţinânt cont de situaţia completării datelor statistice din secţiunile acesteia.

Finalizarea raportării datelor statistice. Detalii privind etapele generale pe care universităţile trebuie să le parcurgă pentru finalizarea raportarii datelor statistice se regăsesc în Instructiunile privind raportarea datelor statistice prin platforma ANS (pentru Raportarea IC2015 şi pentru Raportarea 2016) şi în Ghidul de utilizare a platformei ANS (pentru facilitarea utilizării platformei ANS).

(Re) verificarea si validarea datelor statistice. Etapa de validare presupune (re)verificarea datelor statistice raportate, pentru a identifica eventuale neconcordanţe şi inconsistenţe, modificarea/actualizarea datelor statistice pe baza rezultatelor (re)verificării şi asumarea de către universitate a datelor raportate. Detalii privind etapele generale pe care universităţile trebuie să le parcurgă în acest proces de validare se regăsesc în documentele Procedura de verificare şi validare a datelor statistice raportate de universităţi (pentru Raportarea IC2015 şi pentru Raportarea 2016), conform criteriilor de verificare şi validare specifice în funcţie de tipul şi structura datelor raportate de universităţi, care asigură consistența și coerența datelor raportate în secțiunile platformei ANS.

Situaţia actuală. În data de 13 aprilie 2016 universitățile au primit din partea echipei UEFISCDI-CNFIS o situație privind stadiul de raportare a secţiunilor disponibile pe platforma ANS atât pentru raportarea IC2015, cât şi pentru prima etapă a Raportării 2016. Universitățile care se află în stadiul „neîncărcat”, „în curs” și „verificare” pentru cel puțin una din secţiunile disponibile pe platformă, sunt rugate să finalizeze transmiterea datelor în termen 3 săptămâni urmând pașii indicați de către echipa UEFISCDI-CNFIS în mesajul trimis.

În situația  în care, după finalizarea raportării datelor în platforma ANS, respectiv (re)verificarea acestora, se identifică eventuale erori materiale, universităţile pot revizui/corecta datele introduse, dupa solicitarea redeschiderii secţiunilor unde au fost observate neregularităţile, prin transmiterea unui mesaj pe adresele de e-mail support@uefiscdi-direct.ro sau date.invatamant-superior@uefiscdi-direct.ro.

IMPORTANT! Dacă universităţile nu solicită redeschiderea secțiunilor din platforma ANS până la finalul acestui interval de timp, datele raportate in platforma ANS sunt considerate valide și asumate de către universitate în vederea utilizarii acestora pentru aplicarea Metodologiei de Finanțare pentru anul 2016.


Finalizare/validare Raportare IC2015

Finalizarea/validarea datelor statistice (cu data de referinta 1 ianuarie 2015) pentru secţiunile “Studenti”;”Absolventi”;”Personal Universitar”;”Cadre RSI”;”Politici Cazare”;”Politici Burse”; “Politici Mobilitati”;”Politici Alte”; “Activitate cercetare – Cadre Didactice”.

Pașii necesari pentru finalizarea raportării datelor pentru cercetare (date raportate exclusiv pentru IC2015), se găsesc în documentele suport: Instrucţiuni privind raportarea datelor statistice prin platforma ANS (Raportarea IC2015)  (v. punctul B) și Detalii privind raportarea datelor statistice pentru calculul indicatorilor de calitate privind cercetarea.

Procedura de validare a datelor pentru activitatea de cercetare a cadrelor didactice presupune, suplimentar, şi verificarea consistenţei externe (exogene) a datelor. Astfel, verificarea corectitudinii datelor şi conformitatea cu situaţia reală va avea în vedere  şi analiza valorilor extreme (outliers) şi a datelor care prezintă varianții mari la nivelul instituției sau al unui domeniu fundamental/ramură de știinţă – pentru mai multe detalii, v. documentul Procedura de verificare şi validare a datelor statistice raportate de universităţi (Raportare IC2015).

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesaţi pagina Raportare IC2015


Finalizare/validare Raportare 2016 – Prima etapa 

Finalizarea/validarea datelor statistice (cu data de referinta 1 ianuarie 2016 – prima etapă) pentru secţiunile “Studenti”, “Absolventi”, “Personal Universitar”, “Politici Cazare”, “Politici Burse” (excepţie fac datele privind  “Cadre RSI”;”Politici Mobilitati”;”Alte Politici”; “Activitate cercetare”).

Verificarea şi validarea datelor pentru Raportarea 2016 se poate face urmând paşii propuşi în cadrul documentului Procedura de verificare şi validare a datelor statistice raportate de universităţi (Raportare 2016).


Informatii si documente utile