Acasa

 

INFO: 

CNFIS, în calitatea sa de organism consultativ la nivel național al Ministerului Educației, dezvoltă principii și metode de distribuire a fondurilor publice către universitățile de stat din România. Prin activitatea sa, CNFIS promovează creșterea continuă a calității în sistemul de învățământ superior din România, asigurând pentru toți cetățenii egalitatea șanselor de pregătire în învățământul superior.

Rolul Comisiei este, în principal, de a formula propuneri Ministrului Educației privind necesitățile viitoare de finanțare a învățământului superior, precum și privind distribuția anuală a fondurilor bugetare pe instituții de învățământ superior de stat din România. Astfel, CNFIS propune anual metodologia de repartizare pe universități a alocațiilor bugetare destinate finanțării instituționale.

Pentru mai multe detalii, puteți accesa Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Finanțarea Învățământului Superior