Despre CNFIS

CNFIS în calitatea sa de organism consultativ la nivel național al Ministerului Educației  și Cercetării, dezvoltă principii și metode de distribuire a fondurilor publice către universitățile de stat din România.
Prin activitatea sa, CNFIS promovează creșterea continuă a calității în sistemul de învățământ superior din România, asigurând pentru toți cetățenii egalitatea șanselor de pregătire în învățământul superior.