Comisia 1 – Strategie si Politici

Comisia îsi desfășoară activitatea pe baza unei orientări proactive și îndeplinește, la nivelul Consiliului, un rol integrator în raporturile sale cu celelalte comisii de specialitate și parteneri instituționali ai CNFIS:

  • identifică problematici și arii de interes relevante pentru realizarea misiunii și obiectivelor generale ale CNFIS
  • formulează propunerile privind politica, orientările strategice și obiectivele generale ale CNFIS (inclusiv propuneri privind măsurile de optimizare ce se impun pentru finanțarea sistemului de învățământ superior din România, pentru raportul anual al CNFIS)
  • analizează și sintetizează informațiile importante pentru elaborarea strategiilor și politicilor de finanțare a învățământului superior
  • urmărește implementarea strategiei Consiliului și evaluează periodic rezultatele aplicării acesteia.

COMPONENŢA COMISIEI

Prof. univ. dr. Silviu-Mirel Pițuru, PREŞEDINTE COMISIE – UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “CAROL DAVILA” DIN BUCUREŞTI

Prof. univ. dr. Carmen Buzea – UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV
Prof. univ. dr. ing. Simona Caraiman – UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
Prof. univ. dr. Dan Dediu-Sandu – UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI
Prof. univ. dr. Eugen Cosmin Enache – UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
Prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu – UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
Prof. univ. dr. Bálint MarkÓ – UNIVERSITATEA “BABEŞ – BOLYAI” DIN CLUJ NAPOCA
Prof. univ. dr. Daniel Mureșan – UNIVERSITATEA “IULIU HAȚIEGANU” DIN CLUJ NAPOCA
Prof. univ. dr. Bogdan-Costin Murgescu – UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Conf. univ. dr. Alina-Claudia Petrescu-Niță – UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE “POLITEHNICA” BUCUREȘTI
Prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean – UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA
Prof. univ. dr. Andrei Terian-Dan – UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU
Conf. univ. dr. Raluca-Andreea Trandafir – UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANȚA

COMISII PRECEDENTE:
Comisia Strategie si Politici (2015-2019)