Comisia 1 – Strategie și politici (2015-2019)

Comisia îsi desfășoară activitatea pe baza unei orientări proactive și îndeplinește, la nivelul Consiliului, un rol integrator în raporturile sale cu celelalte comisii de specialitate și parteneri instituționali ai CNFIS:

  • identifică problematici și arii de interes relevante pentru realizarea misiunii și obiectivelor generale ale Consiliului
  • formulează propunerile privind politica, orientările strategice și obiectivele generale ale Consiliului
  • colectează, analizează și sintetizează informațiile importante pentru activitatea sa
  • urmărește implementarea strategiei Consiliului și evaluează periodic rezultatele aplicării acesteia.

COMPONENŢA COMISIEI

Prof. univ. dr. ing. Claudia Popescu, PREŞEDINTE COMISIE – UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

Prof. univ. dr. Ioan Vasile Abrudan – UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV
Prof. univ. dr. Mihai Balescu – UNIVERSITATEA NAŢIONALÃ DE ARTE DIN BUCUREŞTI
Prof. univ. dr. ing. Nicolae Burnete – UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ NAPOCA
Prof. univ. dr. Dan Caşcaval – UNIVERSITATEA “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Prof. univ. dr. Ioan Ianoş – UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Prof. univ. dr. Marilen Pirtea – UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
Conf. univ. dr. Levente Szabo – UNIVERSITATEA “BABEŞ – BOLYAI” DIN CLUJ NAPOCA
Prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean – UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA
Conf. univ. dr. Răzvan Teodorescu – USAMV DIN BUCUREŞTI