Comisia 2 – Modelare și Analiză Statistică

Comisia implementează strategia de finanțare a Consiliului, realizează studii statistice și elaborează modele matematice:

  • asigură implementarea strategiei de finanțare a CNFIS prin exercițiul de repartizare a alocației bugetare pe universități;
  • realizează studii și analize statistice, pentru a sprijini deciziile CNFIS și pentru celelalte comisii de specialitate ale CNFIS;
  • asigură transpunerea în modele matematice a principiilor și a criteriilor de natură conceptuală, propuse de către comisiile de specialitate și aprobate de CNFIS.

COMPONENŢA COMISIEI

Prof. univ. dr. ing. Simona Caraiman, PREŞEDINTE COMISIE – UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI

Prof. univ. dr. ing. Gabriel-Valentin Bendea – UNIVERSITATEA DIN ORADEA
Prof. univ. dr. Dan Dediu-Sandu – UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI
Conf. univ. dr. Dan-Gabriel Dumitrescu – ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
Prof. univ. dr. Eugen Cosmin Enache – UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
Prof. univ. dr. Dan-Tudor Lazăr – UNIVERSITATEA “BABEŞ – BOLYAI” DIN CLUJ NAPOCA
Conf. univ. dr. Alina-Claudia Petrescu-Niță – UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE “POLITEHNICA” BUCUREȘTI
Prof. univ. dr. Mihai Păunescu – ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE
Prof. univ. dr. ing. Dan Selișteanu – UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Prof. univ. dr. Răzvan-Ionuț Teodorescu – UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI

COMISII PRECEDENTE:

Comisia Modelare și Analiză Statistică (2019-2023)
Comisia Modelare și Analiză Statistică (2015-2019)