Comisia 2 – Modelare și analiză statistică (2015-2019)

Comisia implementează strategia de finanțare a Consiliului, realizează studii statistice și elaborează modele matematice:

  • asigură implementarea strategiei de finanțare a CNFIS prin exercițiul de repartizare a alocației bugetare pe universități;
  • realizează studii și analize statistice, suport pentru celelalte comisii de specialitate ale CNFIS;
  • asigură transpunerea principiilor și criteriilor de natură conceptuală, propuse de către comisiile de specialitate și aprobate de Consiliu, în modele matematice.

COMPONENŢA COMISIEI

Prof. univ. dr. Daniel Breaz, PREŞEDINTE COMISIE –  UNIVERSITATEA ‘1 DECEMBRIE 1918’ DIN ALBA – IULIA

Prof. univ. dr. ing. Nicolae Burnete – UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ NAPOCA
Prof. univ. dr. Horia Ciocarlie – UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA
Prof. univ. dr. Livia Ilie –  UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU
Prof. univ. dr. Cezar Ionuţ Spinu – UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA