Comisia 3 – Problematica Studenților

Comisia asigură integrarea unor elemente legate de problematica studenților (potențiali, în sistem, absolvenți) în activitatea CNFIS:

  • analizează datele privind studenții și modalitatea de raportare și centralizare a acestora la nivel național;
  • identifică și analizează acele aspecte ale problematicii studenților, semnificative pentru dimensionarea finanțării și evaluarea impactului avut de metodologia de finanțare;
  • monitorizează aspectele cantitative și calitative ale fluxurilor de studenți pe întregul traseu urmat de aceștia, de la postura de candidați, până la începerea activității profesionale;
  • analizează calitatea serviciilor oferite de universitate studenților și formulează propuneri privind introducerea în cadrul strategiei de finanțare a unor elemente care să susțină dezvoltarea acestora;
  • formulează propuneri pentru criteriile de distribuire a fondurilor destinate sprijinului financiar (direct sau indirect) al studenților, precum și pentru dimensionarea implicării financiare a studenților;
  • asigură o legătură funcționala între CNFIS și organizațiile de studenți, precum și alte organisme interesate în această problemă.

COMPONENŢA COMISIEI

Prof. univ. dr. Vasile Vîntu, PREŞEDINTE COMISIE – UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚELE VIEȚII “ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAȘI

Prof. univ. dr. Adina-Bogdana Crețu – UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ “I.L. CARAGIALE” BUCUREȘTI
Prof. univ. dr. Bálint MarkÓ – UNIVERSITATEA “BABEŞ – BOLYAI” DIN CLUJ NAPOCA
Conf. dr. arh. Simona-Elena Munteanu – UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM “ION MINCU” DIN BUCUREȘTI
Prof. univ. dr. Sorin Mușuroi – UNIVERSITATEA “POLITEHNICA ” TIMIȘOARA
Prof. univ. dr. Silviu-Mirel Pițuru – UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “CAROL DAVILA” DIN BUCUREŞTI
Prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean – UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA
Prof. univ. dr. Răzvan-Ionuț Teodorescu – UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI

COMISII PRECEDENTE:

Comisia Problematica Studenților (2019-2023)
Comisia Problematica Studenților (2015-2019)