Comisia Problematica Studenților (2019-2023)

Comisia 3 – Problematica Studenților (2019-2023)

Comisia asigură integrarea unor elemente legate de problematica studenților (potențiali, în sistem, absolvenți) în activitatea CNFIS:

  • analizează sistemul de gestiune a studenților;
  • identifică și analizează acele aspecte ale problematicii studenților, semnificative pentru dimensionarea finanțării și evaluarea impactului avut de metodologia de finanțare;
  • monitorizează aspectele cantitative și calitative ale fluxurilor de studenți pe întregul traseu urmat de aceștia, de la postura de candidați, până la intrarea în profesie;
  • analizează calitatea serviciilor oferite de universitate studenților și formulează propuneri privind introducerea în cadrul strategiei de finanțare a unor elemente care să susțină dezvoltarea acestora;
  • formulează propuneri pentru criteriile de distribuire a fondurilor destinate sprijinului financiar (direct sau indirect) al studenților, precum și pentru dimensionarea implicării financiare a studenților;
  • asigură o legătură funcționala între CNFIS și organizațiile de studenți, precum și alte organisme interesate în această problemă.

COMPONENŢA COMISIEI

Prof. univ. dr. Vasile Vîntu, PREŞEDINTE COMISIE – USAMV “ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI

Prof. univ. dr. Florin Drăgan – UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN TIMIȘOARA
Prof. univ. dr. Attila Gasparik – UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÎRGU MUREŞ
Prof. univ. dr. Viorel Jinga – UMF “CAROL DAVILA” DIN BUCUREŞTI
Prof. univ. dr. Adela Socol – UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA