Comisia 4 – Monitorizare

Comisia asigură integrarea aspectelor privind calitatea sistemului de învățămănt superior în activitatea CNFIS:

  • identifică și analizează cerințele de calitate la nivel instituțional, național și european pentru instituțiile de învățământ superior din România;
  • participă la monitorizarea periodică a modului de îndeplinire de către universități a prevederilor din contractele instituționale și complementare, a modului de realizare a proiectelor de dezvoltare instituțională și a eficienței gestionării fondurilor publice de către universități;
  • formulează propuneri privind introducerea în planurile strategice ale universităților a elementelor care pot să conducă la îmbunătățirea calității procesului didactic și a managementului instituțional (inclusiv propuneri pentru concluziile privind starea finanțării anuale a învățământului superior, respectiv pentru măsurile de optimizare pentru raportul anual al CNFIS) .

COMPONENŢA COMISIEI

Prof. univ. dr. Carmen Buzea, PREŞEDINTE COMISIE – UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

Prof. univ. dr. ing. Gabriel-Valentin Bendea – UNIVERSITATEA DIN ORADEA
Prof. univ. dr. Adina-Bogdana Crețu – UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ “I.L. CARAGIALE” BUCUREȘTI
Conf. univ. dr. Dan-Gabriel Dumitrescu – ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
Prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu – UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
Conf. dr. arh. Simona-Elena Munteanu – UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM “ION MINCU” DIN BUCUREȘTI
Prof. univ. dr. Daniel Mureșan – UNIVERSITATEA “IULIU HAȚIEGANU” DIN CLUJ NAPOCA
Prof. univ. dr. Bogdan-Costin Murgescu – UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
Prof. univ. dr. ing. Dan Selișteanu – UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Prof. univ. dr. Andrei Terian-Dan – UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU
Conf. univ. dr. Raluca-Andreea Trandafir – UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANȚA
Prof. univ. dr. Vasile Vîntu – UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚELE VIEȚII “ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAȘI

COMISII PRECEDENTE:

Comisia Monitorizare (2019-2023)
Comisia Monitorizare (2015-2019)