Proiecte

CNFIS participa semnificativ la dezbaterea, elaborarea si implementarea politicilor publice din domeniul invatamantului superior. Aceasta s-a realizat atat prin participarea la promovarea unui numar de 6 proiecte finanţate din fonduri Europene în cadrul POSDRU-Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, implementate prin UEFISCDI, cat si prin implementarea/coordonarea a 2 dintre aceste proiecte (Registrul Matricol Unic – RMU si Studiul national de monitorizare a insertiei pe piata muncii a absolventilor din invatamantul superior – APM), legate direct de strategia de finanţare şi de Metodologia de finanţare a universităţilor.


Politici Publice in Invatamantul Superior