Rezultate evaluare proiecte FDI 2023

Rezultate finale FDI 2023

Rezultatele finale ale etapei de evaluare a proiectelor depuse în cadrul competiției FDI 2023, după analiza contestaţiilor formulate de universităţi, pot fi vizualizate, pentru fiecare domeniu de finanțare, accesând documentul “Lista finală a proiectelor pe domenii de finanțare“.

Menţiuni:
În procesul de alocare a sumelor pentru finanţare s-a ţinut cont atât de rezultatele evaluării şi cheltuielile eligibile, cât şi de suma totală a fondului de dezvoltare institutională pentru anul 2023.

Acordul universităţii de a implementa proiectul depus, în limita bugetului alocat pentru finanţare, va fi reprezentat prin înregistrarea în platforma www.uefiscdi-direct.ro a Fișei de execuție, completată cu activităţile, indicatorii şi rezultatele asumate pentru sumele aprobate. Se recomandă ca în ajustarea bugetului să se ia în considerare reducerea cheltuielilor de management de proiect, a cheltuielilor indirecte şi a cheltuielilor neeligibile (altele decât cele care pot fi încadrate în linia de buget finanţarea de bază, conform metodologiei şi pachetului de informaţii).

Fişa de execuţie completată cu activități, indicatori/ rezultate în acord cu sumele aprobate, asumată de către conducerea universității, se încarcă scanată în format pdf, exclusiv în platforma www.uefiscdi-direct.ro (fiecare director de proiect va primi, ulterior, un mesaj cu detalii în acest sens).

Rezultate preliminare FDI 2023

Rezultatele etapei de evaluare a proiectelor depuse in cadrul Competitiei FDI 2023 pot fi vizualizate, pentru fiecare domeniu strategic, accesând documentul “Lista proiectelor pe domenii strategice de finantare, in ordinea punctajelor

Domenii finanțare:

  • Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior;
  • Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România;
  • Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităţilor, folosite pentru instruirea studenților;
  • Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților;
  • Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;
  • Domeniul 6: dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități;
  • Domeniul 7: corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii, consilierea și orientarea în carieră.

Menţiuni:
Eventualele contestatii pot fi transmise pana pe data de 21.03.2023, inclusiv (la adresa de e-mail cnfis@cnfis.ro, semnate cel putin de catre reprezentantul legal al universitatii).