Organizare CNFIS

Activitatea CNFIS s-a desfăsurat până în luna iunie a anului 2011,în conformitate cu Legea Invatamantului nr. 84_1995. Începand cu luna iulie 2011, odată cu reorganizarea CNFIS, atât la nivel de componenta cat si la nivel de functionare si organizare, în urma aprobării noii componente a consiliului, conform ORDIN nr.4390_6 iunie 2011 si a modificării comisiilor de specialitate, activitatea noului consiliu s-a desfăşurat în conformitate cu Legea nr.1 din 2011.pdf.Ulterior constituirii consiliului s-a elaborate si Regulamentul de reorganizare şi functionare aprobat prin ORDIN NR. 4786 din 9 august 2011, la care membrii CNFIS au participat, acesta urmând rolul si directiile principale ale CNFIS conform legislatiei.

Astfel, Consiliul National pentru Finantarea Învătământului Superior (CNFIS) este format din 21 de membri, numiti de ministrul educatiei în baza propunerilor senatelor din institutiile de învătământ superior de stat, conform ORDIN nr.4390_6 iunie 2011. Consiliul National pentru Finantarea Învătământului Superior (CNFIS) este condus de Birou Executiv al Consiliului, format dintr-un Presedinte, doi Vicepresedinti, numiti de MEN, si doi membrii executivi, alesi dintre membrii Consiliului. CNFIS îsi îndeplineste atributiile prin Comisiile de specialitate numite de Consiliu dintre membrii săi, completate la nevoie cu experti din comunitatea universitară.Comisiile de specialitate sunt conduse de către un Presedinte de comisie,propus de Consiliu.

Comisiile de specialitate:
Comisia 1 – STRATEGIE SI POLITICI
Comisia 2 – MODELARE SI ANALIZĂ STATISTICĂ
Comisia 3 – PROBLEMATICA STUDENTILOR
Comisia 4 – MONITORIZARE