Competiția FDI 2024

Rezultate evaluare proiecte – Competiția FDI 2024 

 

Ministerul Educaţiei a lansat competiţia de proiecte finanţate din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2024. Competiţia se desfăşoară potrivit prevederilor Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltare instituţională a universităţilor de stat, aprobată prin Ordinul de Ministru nr. 6900/28.12.2023.

Competiția este coordonată de Comisia Naţională pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS) care va evalua şi selecta proiectele depuse de universităţi.
Pregătirea şi depunerea proiectelor se realizează în perioada 05 – 26 februarie 2024. Depunerea proiectelor se realizează exclusiv online, începând cu data de 12 februarie 2024, pe platforma UDiManager administrată de UEFISCDI (accesibila la următorul link: uefiscdi-direct.ro), unde va fi disponibil și Ghidul de depunere online a proiectelor pentru finanţare din FDI.

Sunt vizate pentru finanţare din FDI 2024 opt domenii strategice:

  • Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior;
  • Domeniul 2: creșterea gradului de internaționalizare a învățământului superior din România;
  • Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare , a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităţilor, folosite pentru instruirea studenților;
  • Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităţilor;
  • Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;
  • Domeniul 6: dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare din instituțiile de învățământ superior.
  • Domeniul 7: corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră);
  • Domeniul 8: susținerea participării și accesului studenților cu dizabilități la procesul educațional;

Suma maximă care poate fi obţinută de o universitate pentru fiecare proiect este de 400 mii lei, cu următoarele excepții: D3 (doar pentru grădini botanice)  –  600 mii lei; D4 (societăți antreprenoriale studențești – SAS) și D7 (corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii, consilierea și orientarea în carieră) – 250 mii lei, iar D8 (acces studenți cu dizabilități) – 200 mii lei;.

 

IMPORTANT! Mai multe detalii privind întregul proces sunt disponibile în Pachetul de informaţii pentru FDI 2024

Pentru respectarea prevederilor OM nr. 6900/28.12.2023, art. 7, alin. 2, lit. (c), privind eligibilitatea de a depune proiecte specifice de dezvoltare instituțională pentru FDI 2024, instituțiile de învățământ superior vor transmite pe adresa de e-mail cnfis@cnfis.ro, până la data de 26.02.2024, ora 16.00, o declarație privind actualizarea ofertei educaționale pentru anul universitar 2023-2024 (v. model).

 

Eventualele contestatii pot fi transmise, dupa afisarea rezultatelor, pana pe data de 26.03.2024, inclusiv (la adresa de e-mail cnfis@cnfis.rosemnate cel putin de reprezentantul legal al universitatii).

Contact:
cnfis@cnfis.ro – pentru informații suplimentare
support@uefiscdi-direct.ro – pentru probleme tehnice