Documente constitutive

OM nr. 6270/14.09.2023
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Finanţarea Învăţământului Superior

OM nr. 6271/14.09.2023 privind constituirea Comisiei Naționale pentru Finanțarea Învățământului Superior

OM nr. 4275/14.06.2019 privind constituirea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior

OMECS nr. 5783/22.11.2016 pentru completarea OMECS nr. 4243/2015.

OMECS nr. 5380 si 5381/30.09.2015 pentru completarea OMECS nr. 4243/18.06.2015 şi OMECS nr. 4403/30.06.2015

OMECS nr. 4403/30.06.2015
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior

OMECS nr. 4243/18.06.2015
privind constituirea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior

OMECTS nr. 4864/16.08.2011
privind Regulamentul de organizare şi funcţionare, a statului de funcţii şi a organigramei UEFISCDI
(Emitent: MECTS)

OMECTS nr. 4786/09.08.2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a CNFIS
(Emitent: MECTS)

OMECTS nr. 4390/06.06.2011
privind constituirea CNFIS
(Emitent: MECTS)

Legea nr. 199/04.07.2023
Legea învățământului superior

Legea nr.1/2011
Legea educaţiei naţionale