Legislatie privind invatamantul superior

Pentru susținerea și fundamentarea activității sale curente, Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS) a urmărit o implicare activă în dezbaterea, elaborarea și implementarea politicilor publice din învățământul superior având ca reper o serie de documente legislative:

Legea educaţiei naţionale
2020: Legea educaţiei naţionale (Legea nr.1/2011) – formă actualizată, în vigoare la 30.07.2020
2014: OUG nr. 49/2014 – modificari la Legea nr.1/2011
2013: OUG nr. 117/23.12.2013 – privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si pentru luarea unor măsuri in domeniul invatamantului
2011: LEGEA nr. 166/5.10.2011 – pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
Legea educatiei nationale (Legea nr.1/2011)

Nomenclatoarele domeniilor si specializarilor/programelor de studii universitare

2021-2022:
Licenţă:
HG nr. 883/2021 – pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2021-2022
HG nr. 403/2021 – privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021-2022

Master:
HG nr. 906/2021 – pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 385/2021 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2021-2022
HG nr. 385/2021 – privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021-2022

2020-2021:
Licenţă:
HG nr. 739/2020 – pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2020-2021
HG nr. 299/2020 – privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2020-2021

Master:
HG nr. 738/2020 – pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 297/2020 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020-2021
HG nr. 297/2020 – privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2020 – 2021

2019-2020:
Licenţă:
HG nr. 640/2019 – pentru modificarea anexelor nr. 1 – 6 la Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2019 – 2020
HG nr. 326/2019 – privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2019 – 2020

Master:
HG nr. 641/2019 –pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 318/2019 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019 – 2020
HG nr. 318/2019 – privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019 – 2020

2018-2019:
Licenţă:
HG nr. 692/2018 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018 – 2019
HG nr. 158/2018 – privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018 – 2019

Master:
HG nr. 691/2018 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018 – 2019
HG nr. 185/2018 – privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018 – 2019

2017-2018:
Licenta:
Hotărâre completare HG nr. 615/2017–  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017 – 2018
HG nr. 140/2017 – privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2017-2018

Master:
HG nr. 614/2017 – pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 117/2017 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018
HG nr. 117/2017 – privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017 – 2018

2016-2017:
Licenta:
Hotărâre completare HG nr. 654/2016 –  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 376/2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016 – 2017
HG nr. 376/2016 – privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2016-2017

Master:
HG nr. 664/2016 – pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017
HG nr. 402/2016 – privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016 – 2017

2015-2016:
Licenta:
Hotărâre completare HG nr. 575/2015 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015 – 2016
Notă de fundamentare – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2015-2016
HG nr. 575/2015 – privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2015-2016
Anexele nr. 1-7 HG nr. 575/2015- privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2015-2016

Master:
Anexa 1/16.09.2015 – Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015 – 2016, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat
Anexa 2/16.09.2015 – Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015 – 2016, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particulare acreditate
HG. nr. 595/2015 – privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015 – 2016, precum şi domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituţiilor de învăţământ superior
Anexa 1 HG. nr. 595/2015 – Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015 – 2016, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat
Anexa 2 HG. nr. 595/2015 – Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015 – 2016, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particulare acreditate

2014-2015:
Licenta:
HG nr. 1071/26.11.2014 – pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 580/09.07.2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare de licenta (an universitar 2014-2015)
HG nr. 580/09.07.2014 – privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare de licenta (an universitar 2014-2015)
Master:
HG. nr. 827/01.10.2014 – pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 582/16.07.2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii si numarul maxim de studenti ce pot fi scolarizati in anul universitar 2014-2015
HG nr. 582/16.07.2014– privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii si numarul maxim de studenti ce pot fi scolarizati in anul universitar 2014-2015

2013-2014:
HG nr. 730/25.09.2013 – pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 493/2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializărilor/programelor de studii universitare
HG nr. 493/17.07.2013 – privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializărilor/programelor de studii universitare
HG nr. 69/27.02.2013 – privind modificarea si completarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr.707/2012

2012-2013:
HG nr. 707/18.07.2012 – pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializărilor/programelor de studii universitare
HG nr. 84/14.02.2012 – pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2011

2011-2012:
HG nr.966/2011 – pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializărilor/programelor de studii universitare

2010-2011:
HG nr. 631/30.06.2010 – privind modificarea si completarea HG 749-2009

2009-2010:
HG nr. 943/19.08.2009 – privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2009
RECTIFICARE din 30.07.2009 la HG nr. 749-2009
HG nr. 749/24.06.2009 – pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializărilor/programelor de studii universitare

Cifra de scolarizare
2013-2014:
Ordin 3894/12.06.2013 – privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014
Ordin 3895/12.06.2013 – privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014
Ordin nr. 4184/11.07.2013 – privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2013-2014

2012-2013:
Ordin nr. 4334/5.06.2012 – privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2012-2013
Ordin nr. 4529/22.06.2012 – privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2012-2013
Ordin nr. 4970/2.08.2012 – privind alocarea granturilor doctorale în vederea admiterii la studii universitare de doctorat în anul universitar 2012-2013

2011-2012:
Ordin nr. 4285/24.05.2011 – privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012
Ordin nr. 5271/5.09.2011 – privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012
Ordin nr. 5272/5.09.2011 – privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012

2010-2011:
Ordin nr. 3853/17.05.2010 – privind repartizarea cifrelor de şcolarizare pe instituţii de învăţământ superior, în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

Metodologii

2015: Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară, a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2015 (Metodologie – 2015, aprobată prin OMECS nr. 3888/26.05.2015).

2015: Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară, a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru pilotare în anul 2015 (Metodologie pentru pilotare în anul 2015,  aprobată prin OMECS nr. 3889/26.05.2015).

2014: Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară, a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2014 (Metodologie – 2014, aprobată prin OMEN nr. 668 /28.11.2014).

2013: Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară, a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2013 (Metodologie – 2013, aprobată prin OMEN nr. 5364 /29.10.2013)

2012: Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2012 (Metodologie – 2012, aprobată prin OMECTS nr. 3998 /05.05.2012, Anexa OM: Metodologie Finantare 2012)

DECRET nr.453 / 3.07.2012 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
METODOLOGIE din 5 mai 2012 de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România pentru anul 2012
OUG nr.6 / 27.03. 2012 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
METODOLOGIE din 3 august 2011 de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii
OMECTS nr. 4786 / 09.08.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior
HOTARÂRE nr.789 / 03.08.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii
OMECTS nr.4390 / 06.06.2011 privind constituirea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior
ORDONANŢA nr.2 / 26.01.2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
ORDONANŢA nr.18 / 29.08.2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului