Organizare CNFIS

Până în luna iunie a anului 2011, activitatea CNFIS s-a desfăsurat în conformitate cu Legea Invatamantului nr. 84/1995. Începand cu luna iulie 2011, odată cu reorganizarea CNFIS, atât la nivel de componență cât și la nivel de funcționare și organizare, în urma aprobării noii componente a consiliului, conform ORDINULUI nr.4390/6 iunie 2011 și a modificării comisiilor de specialitate, activitatea noului consiliu s-a desfăşurat în conformitate cu Legea nr.1/2011.

Ulterior constituirii consiliului a fost elaborat, cu participarea membrilor CNFIS, Regulamentul de organizare şi functionare aprobat prin Ordinul de Ministru nr. 4786 din 9 august 2011. Regulamentul detaliaza rolul si directiile principale ale CNFIS, conform legislatiei existente. Acest regulament a ramas în vigoare 4 ani, fiind abrogat în 2015 și înlocuit cu cel actual, prin Ordinul de Ministru nr. 4403/30 iunie 2015.

In prezent, Consiliul National pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS) este format din 23 de membri, numiți de ministrul educației în baza propunerilor senatelor din instituțiile de învățământ superior de stat, conform ORDINULUI nr. 4257/2019.

Consiliul National pentru Finantarea Învătământului Superior (CNFIS) este condus de Biroul Executiv al Consiliului, format dintr-un Presedinte, trei Vicepresedinti  si cinci membri executivi, aleși dintre membrii Consiliului. CNFIS îsi îndeplineste atributiile prin Comisiile de specialitate numite de Consiliu dintre membrii săi, completate la nevoie cu experti din comunitatea universitară. Comisiile de specialitate sunt conduse de către un Presedinte de comisie, propus de Consiliu.

Comisiile de specialitate:
Comisia 1 – STRATEGIE SI POLITICI
Comisia 2 – MODELARE SI ANALIZĂ STATISTICĂ
Comisia 3 – PROBLEMATICA STUDENTILOR
Comisia 4 – MONITORIZARE