Comisii de Specialitate

Comisiile de specialitate ale CNFIS au următoarele atribuții:

  • contribuie la elaborarea metodologiilor specifice de finanțare a instituțiilor, secțiilor sau specializărilor din categoria avută în vedere;
  • evaluează propunerile de finanțare ale instituțiilor vizate luând în considerare strategiile de dezvoltare și formulează propuneri de distribuire a fondurilor bugetare, care, după avizarea de către CNFIS, sunt transmise ministrului educației;
  • recomandă prioritățile de finanțare instituțională din aria lor de competență;
  • îndeplinesc alte însărcinări date de consiliu.

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CNFIS
COMISIA 1 – Strategie si Politici
COMISIA 2 – Modelare si Analiza Statistica
COMISIA 3 – Problematica Studentilor
COMISIA 4 – Monitorizare