Competiţia FDI 2016

Rezultate evaluare FDI 2016 (a doua competiţie)

Rezultate evaluare FDI 2016 (prima competiţie)

 

Anunţ! În perioada 25.05.2016 – 06.06.2016 universităţile care nu au depus 3 proiecte în cadrul primei competiţi FDI 2016 se pot înscrie pentru a doua competiţie pe platforma UDiManager – uefiscdi-direct.ro

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat prima competiţie de proiecte finanţate din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2016. Competiţia se desfăşoară potrivit prevederilor Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltare instituţională a universităţilor de stat, aprobată prin Ordinul de Ministru Nr. 3.632/2016.

Competiția este coordonată şi organizată de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS), care va evalua şi selecta proiectele depuse de universităţi, până pe data de 4 mai 2016 (prima competiţie), respectiv 6 iunie 2016 (a doua competiţie).
Depunerea proiectelor se realizează exclusiv online, pe platforma UDiManager administrată de UEFISCDI- uefiscdi-direct.ro, unde este disponibil și Ghidul de depunere online a proiectelor pentru finanţare din FDI-2016.

Sunt vizate pentru finanţare din FDI 2016 patru domenii strategice:
1. Creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale şi sporirea accesului la învăţământul superior (inclusiv cele privitoare la consilierea şi orientarea în carieră);
2. Internaţionalizarea învăţământului superior din România;
3. Asigurarea transparenţei în gestiunea studenţilor şi implementarea Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România;
4. Asigurarea funcţionării în bune condiţii a grădinilor botanice universitare şi a staţiunilor didactice din structura universităţilor.

O universitate poate depune maximum trei proiecte pe domenii diferite de dezvoltare instituţională (cel mult un proiect pe un domeniu strategic). Suma maximă care poate fi obţinută de o universitate pentru fiecare proiect este de 350.000 lei, excepţie făcând proiectele ce vizează grădinile botanice, care pot obţine finanţare de până la 1 milion de lei.


IMPORTANT!
Calendarul detaliat de desfăşurare a competiţiei şi alte detalii privind întregul proces se regăsesc în Pachetul de informaţii pentru FDI 2016.

Se poate consulta şi documentul Intrebări frecvente competiţie FDI-2016 realizat în urma solicitărilor transmise de universităţi către CNFIS până în prezent.

Contacte:
cnfis@cnfis.ro – pentru informații suplimentare
support@uefiscdi-direct.ro – pentru probleme tehnice