Competiția FDI 2020

Ministerul Educaţiei și Cercetării a lansat competiţia de proiecte finanţate din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2020. Competiţia se desfăşoară potrivit prevederilor Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltare instituţională a universităţilor de stat, aprobată prin Ordin de Ministru.

Competiția este coordonată de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS) care va evalua şi selecta proiectele depuse de universităţi.
Pregătirea şi depunerea proiectelor se realizează în perioada 10 – 26 februarie 2020. Depunerea proiectelor se realizează exclusiv online, începând cu data de 10 februarie 2020, pe platforma UDiManager administrată de UEFISCDI (accesibila la următorul link: uefiscdi-direct.ro), unde va fi disponibil și Ghidul de depunere online a proiectelor pentru finanţare din FDI.

Sunt vizate pentru finanţare din FDI 2020 șase domenii strategice:

  • Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră);
  • Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România;
  • Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice din cadrul universităţilor;
  • Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților;
  • Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;
  • Domeniul 6: susținerea cercetării de excelență din universități.

IMPORTANT! Calendarul detaliat de desfăşurare a competiţiei şi alte detalii privind întregul proces se regăsesc în Pachetul de informaţii pentru FDI 2020.

Contacte:
cnfis@cnfis.ro – pentru informații suplimentare
support@uefiscdi-direct.ro – pentru probleme tehnice