Raportare IC2015

Raportarea datelor statistice (cu data de referinta 1 ianuarie 2015), la solicitarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintificenecesare pentru implementarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de baza si finantarea suplimentara, a institutiilor de invatamant superior de stat, pentru anul 2015 (conform OM 3185/09.02.2015).

Modalitate de raportare

Raportarea datelor statistice se face cu ajutorul unui sistem informatic integrat, platforma ANS. Aceasta a fost dezvoltata de catre Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), in cadrul proiectului derulat, in perioada 2012-2014, Politici publice fundamentate in Invatamnatul Superior: o premisa necesara pentru dezvoltarea Romaniei, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational “Dezvoltarea Capacitatii Administrative” (PODCA). In prezent platforma ANS cuprinde – pe langa datele raportate anual de catre universitati la solicitarea MECS, CNFIS si INS – si modulul de raportare a datelor statistice suplimentare (exclusiv datele statistice pentru cercetare), necesare pentru calculul indicatorilor de calitate prevazuti in Metodologia de finantare pentru anul 2015.

Platforma ANS de colectare a datelor statistice (exclusiv datele statistice pentru cercetare) poate fi accesata de catre fiecare universitate in parte la adresa http://date.invatamant-superior.ro, printr-un cont instituţional, coordonatele acestuia fiind transmise de UEFISCDI către adresa de e-mail confirmată la nivelul universităţii.

Informatii si documente utile

Detalii privind etapele generale pe care universitatile trebuie sa le parcurga in acest proces de raportare a datelor statistice se regasesc in documentul Instructiuni privind raportarea datelor statistice prin platforma ANS, la care se anexeaza Ghidul de utilizare a platformei ANS (in scopul facilitarii utilizarii platformei ANS). Referitor la colectarea datelor pentru cercetare, este atasat documentul Detalii privind raportarea datelor statistice pentru calculul indicatorilor de calitate privind cercetarea (v. Anexe), cu scopul facilitarii pregatirii la nivel institutional a datelor privind activitatea de cercetare.

Perioada de raportare efectiva, presupunand incarcarea in platforma a datelor pentru indicatorii de calitate inclusiv a fisierelor centralizatoare (Anexa 1 si Anexa 6), se prelungeste pana miercuri 3 iunie 2015, ora 17:00.

Anexa 1.Tabel instituțional privind activitatea de cercetare a cadrelor didactice și de cercetare titulare din universitate, actualizat 24.04.2015 (versiune MS Office 2010) – versiune anterioara 16.03.2015

Tabel instituțional privind activitatea de cercetare a cadrelor didactice și de cercetare titulare din universitate, actualizat 24.04.2015 (versiune MS Office 97-2003) – versiune anterioara 16.03.2015

Anexa 2.Structurarea arhivei electronice
Anexa 3.Centralizator privind standardele minimale CNATDCU;

Anexa 4. Platforme pentru calcularea impactului activității științifice (indice Hirsch), actualizat 17.03.2015

Anexa 5. Fişă individuală de articole şi brevete – IC2.3 (ultimii 4 ani, perioada 2011-2014), actualizat 27.04.2015 (versiune MS Office 2010) – versiune anterioara 11.03.2015

Fişă individuală de articole şi brevete – IC2.3 (ultimii 4 ani, perioada 2011-2014), actualizat 27.04.2015 (versiune MS Office 97-2003) – versiune anterioara 11.03.2015

Anexa 6. NOU! Tabel institutional privind articolele si brevetele cadrelor didactice si de cercetare titulare din universitate(versiune MS Office 97-2003)
Tabel institutional privind articolele si brevetele cadrelor didactice si de cercetare titulare din universitate(versiune MS Office 2010).

Intrebari frecvente Raportare IC2015

Puteti consulta varianta actualizata a documentului “Clarificari pentru raportarea indicatorilor de calitate” realizat de CNFIS si documentul “Clarificari pentru completarea datelor in ANS” realizat de CNSPIS, documente rezultate in urma solicitarilor transmise de universitati catre CNFIS pana in prezent.

Varianta initiala a documentului de clarificari poate fi consultata aici: “Clarificari pentru completarea datelor in platforma ANS si raportarea indicatorilor de calitate“.