Raportare 2017 – activitate de cercetare/ creație artistică/ performanță sportivă

Raportarea datelor privind activitatea de cercetare/ creație artistică/ performanță sportivă a cadrelor didactice și de cercetare din universități, cu data de referință 1 ianuarie 2017, se realizeaza pentru calcularea indicatorilor de calitate din Clasa C2. Cercetare științifică/ creație artistică , conform OMENCS nr. 3279/20.02.2017, în perioada 15 noiembrie – 15 decembrie 2017.

Modalitate de raportare:

La nivel individual: datele privind activitatea de cercetare se raportează de fiecare cadru didactic sau de cercetare titular la 1 ianuarie 2017 (inclusiv angajat în condițiile art. 294 alin. (3) – (5) din Legea nr. 1/2011, cu normă întreagă, cu un contract de muncă pe perioadă determinată, valid în perioada de raportare).

Informațiile raportate sunt:

 • pentru întreaga activitate:
  • domeniul și punctajul total CNATDCU, conform standardelor CNATDCU valabile la 1 ianuarie 2017 (IC2.1);
  • indicii Hirsch (Google Scholar, Web of Science, Scopus) pentru activitatea de cercetare științifică (IC2.2);
  • citările nominale în publicații de specialitate și cronici în presa scrisă – pentru activitatea de creație artistică (domeniul artistic)
  • citările nominale ale activităţilor sportive în publicații de specialitate şi cronici în presa scrisă, titlurile onorifice sau publicaţiile de specialitate, realizate la solicitarea unui organism  de specialitate reprezentativ pentru activitatea de performanță sportivă (domeniul știința sportului și educației fizice);
 • pentru activitatea din ultimii 4 ani (2013 – 2016):
  • articolele publicate în reviste/volume indexate (ISI Roșu, Galben, Alb sau din categoria ISI Arts&Humanities, ISI Proceedings, IEEE Proceedings, ERIH int1, ERIH int2 sau ERIH+) și brevetele obținute la nivel național, european sau cele triadice – pentru activitatea de cercetare științifică (IC2.3);
  • realizarea/participarea la proiecte individuale, de grup și colective, respectiv nominalizările/premiile obținute – pentru activitatea de creație artistică (domeniul artistic);
  • performanțe sportive obținute în campionate: la nivel universitar, național, european, mondial sau în competiții de reprezentare a României (si competiițiile asimiliate campionatelor); recorduri obținute la nivel național, european, mondial/olimpic – pentru activitatea de performanță sportivă (domeniul știința sportului și educației fizice)

La nivel instituțional: datele raportate de fiecare cadru didactic și de cercetare din universitate se centralizează în machetele instituționale (Anexa 1 și Anexa 6 – v. secțiunea Macheta de raportare și documente suport). Anexele instituționale vor fi încărcate în platforma ANS*.

Machete de raportare și documente suport:

Machete de raportare:

La nivel individual:

Pentru calcularea indicatorului IC2.2:

Pentru calcularea indicatorului IC2.3:

 • Anexa 5. Fişă individuală de articole şi brevete, performanţa creaţiei artistice/sportive  IC2.3 (perioada 2013-2016) (versiune MS Office 2013; MS Office 97-2003);
 • Anexa A5.1. Fişă individuală pentru performanţa creaţiei artistice – IC2.3 (perioada 2013-2016) (versiune MS Office 2013; MS Office 97-2003);
 • Anexa A5.2. Fişă individuală pentru performanţa sportivă – IC2.3 (perioada 2013-2016) (versiune MS Office 2013; MS Office 97-2003) – actualizat 22.11.2017 – brevetele se raporteaza in Anexa 5.

IMPORTANT! Datele care au fost raportate pentru perioada 2013 – 2014 vor fi reverificate pentru validitatea încadrării și vor fi completate în formatul nou tabelar.

La nivel instituțional:

Documente suport:


Pentru întrebări/clarificări vă rugăm să transmiteți un email pe adresa cnfis@cnfis.ro

 *Platforma ANS de colectare a datelor statistice poate fi accesată de către fiecare universitate în parte la adresa http://date.invatamant-superior.ro, printr-un cont instituţional, coordonatele acestuia fiind transmise de UEFISCDI către adresa de e-mail confirmată la nivelul universităţii.