Raportare 2021 – activitate cercetare/ creație artistică/ performanță sportivă

Raportare date (6 mai – 1 iulie 2021)

 

!!! Înainte de descărcarea machetelor de pe această pagină, vă rugăm să apăsați butonul de actualizare al browserului, pentru a vă asigura că descărcați cea mai nouă variantă !!!

Raportarea datelor privind activitatea de cercetare/ creație artistică/ performanță sportivă a cadrelor didactice și de cercetare din universități, cu data de referință 1 ianuarie 2021, se realizeaza în perioada 6 mai – 15 iunie 2021, pentru calcularea indicatorilor de calitate din Clasa C2. Cercetare științifică/ creație artistică.

 Modalitate de raportare:

La nivel individualdatele privind activitatea de cercetare se raportează de fiecare cadru didactic sau de cercetare titular la 1 ianuarie 2021 (inclusiv angajat în condițiile art. 294 alin. (3) – (5) din Legea nr. 1/2011, cu normă întreagă, cu un contract de muncă pe perioadă determinată, valid în perioada de raportare).

Informațiile raportate sunt:

 • pentru întreaga activitate:
  • domeniul și punctajul total CNATDCU, conform standardelor CNATDCU valabile la 1 ianuarie 2021 (IC2.1) – doar de către profesori, conferențiari și echivalenți (CS I,  respectiv CS II);
  • indicii Hirsch (Google Scholar, Web of Science, Scopus) – pentru activitatea de cercetare științifică (IC2.2);
  • citările nominale în publicații de specialitate și cronici în presa scrisă – pentru activitatea de creație artistică (domeniul artistic)
  • citările nominale ale activităţilor sportive în publicații de specialitate şi cronici în presa scrisă, titlurile onorifice sau publicaţiile de specialitate, realizate la solicitarea unui organism  de specialitate reprezentativ – pentru activitatea de performanță sportivă (domeniul știința sportului și educației fizice);
 • pentru activitatea din ultimii 4 ani (2017 – 2020):
  • articolele publicate în reviste/volume indexate (ISI Roșu, Galben, Alb – link sau din categoria ISI Arts&Humanities, ISI Emerging Sources Citation Index, ISI Proceedings, IEEE Proceedings sau ERIH+) și brevetele obținute la nivel național, european, internațional (raportare separata pentru cele doua tipuri de brevete) sau cele triadice – pentru activitatea de cercetare științifică (IC2.3);
  • realizarea/participarea la proiecte individuale, de grup și colective, respectiv nominalizările/premiile obținute  pentru activitatea de creație artistică (domeniul artistic);
  • performanțe sportive obținute în campionate: la nivel universitar, național, european, mondial sau în competiții de reprezentare a României (si competiițiile asimiliate campionatelor); recorduri obținute la nivel național, european, mondial/olimpic – pentru activitatea de performanță sportivă (domeniul știința sportului și educației fizice)

La nivel instituțional: datele raportate de fiecare cadru didactic și de cercetare din universitate se centralizează în machetele instituționale (Anexa 1 și Anexa 6, Anexa 6.1, Anexa 6.2 – v. secțiunea Machete de raportare și documente suport).

Anexele instituționale vor fi încărcate în platforma ANS* (după etapa de validare primară, premergătoare raportării finale), în secțiunea „Import anexe cercetare” (referința ianuarie 2021), conform ghidului privind încărcare și verificare primară a datelor, disponibil si în platformă.

Machete de raportare și documente suport:

Machete de raportare:

La nivel individual:

Pentru calcularea indicatorului IC2.2:

 • Anexa 4. Platforme pentru calcularea impactului activității științifice (indice Hirsch Google, Web of Science, Scopus);
 • Anexa A4.1. Fișa individuală pentru impactul creației artistice – IC2.2;
 • Anexa A4.2. Fişă individuală pentru impactul performanţei sportive – IC 2.2.

Pentru calcularea indicatorului IC2.3:

 • Anexa 5. Fişă individuală de articole şi brevete IC2.3 (perioada 2017-2020) modificare față de raportarea anterioară: datele privind brevetele europene și cele internaționale se raportează distinct.
 • Anexa A5.1. Fişă individuală pentru performanţa creaţiei artistice IC2.3 (perioada 2017-2020) – modificare față de raportarea anterioară: s-a adăugat o secțiune unde se vor completa numărul total de participanți titulari din universitate (inclusiv cei angajati conf. art. 294 alin. (3) – (5) din Legea nr. 1/2011), la manifestări/festivale/concursuri (în cazul proiectelor de grup)
 • Anexa A5.2. Fişă individuală pentru performanţa sportivă  IC2.3 (perioada 2017-2020)  (brevetele se raporteaza in Anexa 5) – modificare față de raportarea anterioară: s-a adăugat o secțiune unde se vor completa numărul total de participanți titulari din universitate (inclusiv cei angajati conf. art. 294 alin. (3) – (5) din Legea nr. 1/2011), la competițiile sportive (în cazul proiectelor de grup)

IMPORTANT! Datele care au fost raportate pentru perioada 2017 – 2018 vor fi reverificate pentru validitatea încadrării și vor fi completate în formatul nou tabelar.

La nivel instituțional:

 • Anexa 1. Tabel instituțional privind activitatea de cercetare a cadrelor didactice și de cercetare titulare din universitate;
 • Anexa 6. Tabel instituțional privind articolele și brevetele;
  • Anexa 6.1. Tabel instituțional privind performanţa creaţiei artistice
  • Anexa 6.2. Tabel instituțional privind performanţa sportivă

Documente suport:


Pentru întrebări/clarificări vă rugăm să transmiteți un email pe adresa cnfis@cnfis.ro

 *Platforma ANS de colectare a datelor statistice poate fi accesată de către fiecare universitate în parte la adresa http://date.invatamant-superior.ro, printr-un cont instituţional, coordonatele acestuia fiind transmise de UEFISCDI către adresa de e-mail confirmată la nivelul universităţii.